Turniej Wiedzy Pożarniczej “Młodzież Zapobiega Pożarom”

Dziś (wtorek, 12 marca) w sali Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Krzeszowie miała miejsce kolejna edycja Ogólnopolskiego Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, która została zorganizowana przez Zarząd Powiatowy OSP i Zarządy Gminne OSP przy współudziale PSP oraz samorządów.

W zmaganiach udział brała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza przy OSP w Marciszowie pod opieką Anny Zdunek i Agnieszki Polskiej-Masełko, którym towarzyszyła maskotka Kogut Strażak.

Turniej rozpoczęto podsumowaniem Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego na szczeblu powiatowym i odznaczeniem Druha Wiesława Cepielika Brązowym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa.

Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek powstania pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, poznawania tradycji, historii i organizacji ochrony przeciwpożarowej.


Najlepsi z poszczególnych kategorii wiekowych reprezentować będą powiat na szczeblu wojewódzkim.

Zdjęcia: Artur Kubieniec

Ostatnie aktualności