Informacja o środkach finansowych z LSR Stowarzyszenia LGD Kwiat Lnu.