INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI

Informuję, że posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów w miesiącu marcu 2024 r. odbędą się w sali narad w Urzędzie Gminy w Marciszowie w następujących terminach:

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Zdrowia  – 18.03.2024 r. godz. 10:00
Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Spotkanie z przedstawicielami Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.   
 4. Spotkanie z przedstawicielem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Kamienna Góra.
 5. Spotkanie z przedstawicielem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
 6. Opiniowanie projektów uchwał.
 7. Sprawy różne, wnioski.


Posiedzenie Komisji  Infrastruktury Technicznej  – 18.03.2024 r. godz. 11:00
Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Analiza i planowanie inwestycji drogowych.
 4. Ocena oświetlenia na terenie gminy – przegląd dokumentacji, zapotrzebowanie, planowane inwestycje.
 5. Opiniowanie projektów uchwał.
 6. Sprawy różne, wnioski.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej – 19.03.2024 r. godz. 13:30
Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Sprawozdanie z funkcjonowania OSP na terenie gminy (otrzymane dotacje i potrzeby jednostek na 2024 r.)
 4. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 5. Wnioski.
 6. Sprawy różne.

Wspólne Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisji Budżetu – 20.03.2024 r
o godz. 11:00
Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3.  Realizacja inwestycji mających na celu poprawę infrastruktury sportowej i turystycznej.
 4.  Informacja nt. ogłoszonych przetargów na zadania, na które posiadamy dokumentację. 
 5. Opiniowanie projektów uchwał.
 6. Sprawy różne, wnioski.

Ostatnie aktualności