LEGIONELLOZA – zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego

Główny Inspektor Sanitarny, w związku ze zbliżającym się sezonem letnim, przypomina o wzroście ryzyka występowania bakterii z rodzaju Legionella oraz działaniach prewencyjnych, ograniczających ryzyko zachorowań na legionellozę.

Legionelloza – co warto wiedzieć

Dlatego tak ważne są dobre praktyki minimalizujące ryzyko zagrożeń zachorowań na legionellozę. Występowanie i namnażanie się tych bakterii zależne jest między innymi od poprawności wykonania wewnętrznych systemów wodociągowych i ich właściwej eksploatacji, w tym zapewnienia odpowiedniej temperatury wody i stężenia środków dezynfekcyjnych. Namnażaniu się Legionelli sprzyja stagnacja wody, czyli np. wydłużony przestój lub ograniczona eksploatacja budynków.

Do zakażenia bakterią Legionella dochodzi w układzie oddechowym poprzez inhalację skażonego aerozolu. Zakażenie jednak nie przenosi się poprzez picie skażonej wody oraz z człowieka na człowieka.

Informacje dodatkowe:
Bezpieczeństwo wodne w budynkach
Zapobieganie zakażeniom powodowanym przez bakterie Legionella – zalecenia dot. ponownego otwierania budynków

Wyżej wymienione opracowania nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa, lecz mają charakter pomocniczy. Stanowią zestawienie dobrych praktyk służących zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego wody w budynkach (od etapu projektowania do etapu końcowego, jakim jest zarządzanie bezpieczeństwem instalacji wodnych).