Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele rolne

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 43/2024
Wójta Gminy Marciszów
 z dnia 29 marca 2024 r.

WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA CELE ROLNE

l.p.Numer księgi
wieczystej
Położenie nieruchomościPowierzchnia
nieruchomości
i przeznaczona
do dzierżawy
Opis nieruchomościWysokość czynszu
i
termin wnoszenia
obręb nr działki
i powierzchnia
1234567
1JG1K/00012927/0Pastewnik398/1 – 0,9608 ha
398/2 – 0,0235 ha
436 – 11,4082 ha
439 – 3,2757 ha
15,8797 haDziałki położone
w miejscowości Pastewnik; działki przeznacza się do dzierżawy na cele rolne. Umowa
dzierżawy zostanie podpisana od maja 2024 r. na okres do 5 lat.
Rocznie w dwóch częściach, co pół roku:
I – do 30 czerwca
II – do 31 grudnia
każdego roku trwania
umowy
2JG1K/00012927/0
JG1K/00012925/6
Pastewnik445 – 4,5444 ha
454/2 – 23,7418 ha
454/4 – 7,0407 ha
35,3269 haDziałki położone w miejscowości Pastewnik;
działki przeznacza się do dzierżawy na cele rolne. Umowa
dzierżawy zostanie podpisana od maja 2024 r. na okres do 5
lat.
Rocznie
w dwóch częściach,
co pół roku:
I – do 30 czerwca
II – do 31 grudnia
każdego roku trwania
umowy
3JG1K/00012926/3Domanów15/1 – 1,8164 haczęść o pow.
1,4674 ha
Działka położona w miejscowości Domanów;
część działki o pow. 1,4674 ha przeznaczona do dzierżawy
na cele rolne. Umowa dzierżawy zostanie podpisana od maja
2024 r. na okres do 5 lat.
Rocznie
w dwóch częściach,
co pół roku:
I – do 30 czerwca
II – do 31 grudnia
każdego roku trwania
umowy
4JG1K/00012608/8Ciechanowice71 – 1,1889 ha
76 – 1,8039 ha
2,9928 haDziałki położone w miejscowości Ciechanowice;
działki przeznacza się do dzierżawy na cele rolne. Umowa
dzierżawy zostanie podpisana od maja 2024 r. na okres do 5
lat.
Rocznie
w dwóch częściach,
co pół roku:
I – do 30 czerwca
II – do 31 grudnia
każdego roku trwania
umowy
5JG1K/00015025/8Ciechanowice193 –
1,4178 ha
1,4178 haDziałka położona w miejscowości Ciechanowice;
działkę przeznacza się do dzierżawy na cele rolne. Umowa
dzierżawy zostanie podpisana od maja 2024 r. na okres do 5
lat.
Rocznie
w dwóch częściach,
co pół roku:
I – do 30 czerwca
II – do 31 grudnia
każdego roku trwania
umowy

Wójt Gminy
mgr inż. Wiesław Cepielik

Ostatnie aktualności