Wydawanie produktów żywnościowych

GOPS Marciszów informuje, że w dniu:
20 czerwca 2024 r.
odbędzie się
WYDAWANIE PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
Od godz. 9:00 do godz. 13:00


Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń w pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio:
– dla osoby samotnie gospodarującej – 2 056,40 zł
– dla osoby w rodzinie – 1 590 zł

Ostatnie aktualności