Pan Adrian Hofman sołtysem sołectwa Sędzisław

Podczas wtorkowego (25 czerwca 2024 r.) zebrania sołeckiego w Sędzisławiu zwołanego w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej mieszkańcy w tajnym głosowaniu wybrali sołtysa, którym jest teraz Adrian Hofman.

Podczas zebrania dokonano także wyborów nowej rady sołeckiej w następującym składzie:
1. Aleksandra Lewowska
2. Katarzyna Ogłoza
3. Katarzyna Czapla
4. Szymon Lizoń
5. Monika Wojnicka
6. Waldemar Krzywniak

Nowemu sołtysowi i wybranej radzie sołeckiej gratulacje złożyli zastępca wójta Paweł Truszczyński, sekretarz gminy Marta Kwiecień, radni Robert Lewicki i Monika Wojnicka oraz mieszkańcy sołectwa.

Na koniec zebrania zastępca wójta Paweł Truszczyński podziękował Józefowi Szołdrowskiemu dotychczas pełniącemu funkcję sołtysa za pracę i zaangażowanie na rzecz sołectwa i mieszkańców.

Ostatnie aktualności