Seniorzy w Pałacu Ciechanowice

Na zaproszenie wójta Wiesława Cepielika seniorzy z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów odwiedzili dziś (środa, 26 czerwca) najcenniejszy obiekt znajdujący się na terenie gminy Marciszów, Pałac Ciechanowice, którego korzenie sięgają średniowiecza.

Obiekt i jego ogrody zaprezentował seniorom zastępca wójta Paweł Truszczyński, będący również niegdyś menedżerem Pałacu Ciechanowice.

Zdjęcia: Artur Kubieniec

Ostatnie aktualności