Posts by: Aleksandra Łukaszun

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością i Opieka wytchnieniowa w gminie Marciszów w 2024 r.

Gminie Marciszów w ramach otwartych konkursów przyznano łącznie 243.429,12 zł. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadań z zakresu wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych przyznało: 214.200,00 zł na Program ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością’’ dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 29.229,12 zł na Program ,,Opieka Wytchnieniowa’’ dla Jednostek Samorządu Terytorialnego –[…]

Czytaj więcej

Usługi sąsiedzkie i opaski dla seniorów od maja w gminie Marciszów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marciszowie informuje, że Gminie Marciszów przyznano środki na realizację Programu ,,Korpus Wsparcia Seniorów’’ na rok 2024, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonał podziału środków z dotacji celowej budżetu państwa na realizację Programu w wysokości: Moduł I 42 000,00 zł (zapewnienie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich)Moduł II 5 848,00 zł (Opaski „opieka[…]

Czytaj więcej

Marciszów i Bolków walczą o przywrócenie ruchu kolejowego z Grabiny Śląskiej do Marciszowa

W niedzielę, 14 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie w sprawie przywrócenia ruchu kolejowego z Grabiny Śląskiej do Marciszowa między samorządowcami i działaczami na rzecz walki z wykluczeniem komunikacyjnym. Wójt Gminy Marciszów Wiesław Cepielik i burmistrz Bolkowa Grzegorz Kucab chcą pilnej odbudowy i przywrócenia do ruchu pasażerskiego nieczynnej linii kolejowej nr 302 Malczyce-Marciszów. Włodarze szczególnie zabiegają o odbudowę zamkniętego odcinka o[…]

Czytaj więcej

Komunikat w sprawie przerw w dostawie prądu!

Tauron Dystrybucja S.A. informuje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej w dniach 16-17.04.2024 r. w godzinach od 8:00 – 14:00 na terenie Gminy Marciszów. Planowane wyłączenie odbiorców energii elektrycznej nastąpi: W dniu 16.04.2024r. w miejscowości PUSTELNIK numery od 13 do 17, 32, 33, działka budowlana 57/5, 57/6. W dniu 17.04.2024 r. w miejscowości MARCISZÓW:

Czytaj więcej

Ruszyła realizacja prac społecznie użytecznych w gminie Marciszów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marciszowie informuje, iż ruszyła realizacja prac społecznie użytecznych w gminie Marciszów. Prace są wykonywane przez 4 osoby od 08 kwietnia 2024 r. do 30 października 2024 r. Przepracują one ponad 1100 godzin. Podobnie jak w ostatnich 3 latach osoby skierowane do tej formy aktywizacji będą wykonywały prace porządkowe na terenie Gminy Marciszów. Prace[…]

Czytaj więcej

Koncert Piosenki Biesiadnej

Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Marciszowie oraz Gmina Marciszów zapraszają na Koncert Piosenki Biesiadnej, który odbędzie się 20 kwietnia 2024 roku o godz. 16:00 w Domu Kultury w Marciszowie. Wystąpią: Zespół Biesiadny ze Świdnika “Wojcieszowianie” z Wojcieszowa “Karkonosze” z Gruszkowa “Zgoda” z Chełmska Śląskiego W ramach promocji młodych talentów wystąpi solistka[…]

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe „Opracowanie dokumentacji konserwatorsko-budowlanej remontu dachu i elewacji kaplicy cmentarnej w Wieściszowicach”

W związku z realizacją II Edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków publikujemy zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji konserwatorsko-budowlanej remontu dachu i elewacji kaplicy cmentarnej w Wieściszowicach” Załączniki do zapytania ofertowego.pdf Załącznik 1 Formularz ofertowy.docZałącznik 2 Wykaz prac.docxZałącznik 3 Wykaz osób.docxZałącznik 4 Przedmiar.docxZałącznik 5 Zaświadczenie.docxZałącznik 6 Projekt umowy.docx

Czytaj więcej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Pastewniku, gmina Marciszów, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 332/3.

Marciszów, dnia 3 kwietnia 2024 r. RGKŚ.6840.7.2024 OGŁOSZENIE Wójt Gminy Marciszów ogłasza: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Pastewniku, gmina Marciszów, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 332/3. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Pastewnik, gmina Marciszów, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 332/3 o pow. 0,1918 ha. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: PsIV – pastwiska. Działka[…]

Czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele rolne

Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 43/2024Wójta Gminy Marciszów z dnia 29 marca 2024 r. WYKAZNIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA CELE ROLNE l.p. Numer księgiwieczystej Położenie nieruchomości Powierzchnianieruchomościi przeznaczonado dzierżawy Opis nieruchomości Wysokość czynszuitermin wnoszenia obręb  nr działkii powierzchnia 1 2 3 4 5 6 7 1 JG1K/00012927/0 Pastewnik 398/1 – 0,9608 ha398/2 – 0,0235 ha436[…]

Czytaj więcej

BEZPŁATNY TRANSPORT NA WYBORY w dniu 7 kwietnia br.

Wójt Gminy Marciszów informuje, że w dniu wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. będzie można skorzystać z bezpłatnego transportu do lokali wyborczych. Poniżej publikujemy rozkład jazdy busów obowiązujący w dniu 7 kwietnia 2024 roku LINIA BEZPŁATNA NR  I Lp. Przystanek Kurs nr I Kurs nr II   1 Sędzisław dworzec[…]

Czytaj więcej

Ostatnie aktualności