Posts by: Aleksandra Łukaszun

Przyznano stypendia Wójta Gminy

W sali narad urzędu gminy przyznano dziś (czwartek, 23 czerwca) stypendia Wójta Gminy Marciszów oraz nagrody ufundowane przez radnych. Stypendia zostały przyznane za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Gminy Marciszów. Stypendia otrzymały: Absolwentki Zespołu Szkół Ekonomiczno – Turystycznych w Jeleniej Górze Martyna Ogłaza, Magdalena Jurkowska i Kinga Kania oraz Absolwentka Zespołu Szkół[…]

Czytaj więcej

Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB do 30 czerwca

P R Z Y P O M I N A M Yo obowiązku złożenia deklaracji do CEEB. Rejestracji do CEEB muszą dokonać właściciele i zarządcy budynków, w których znajduje się źródło ciepła lub spalania paliw. Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków[…]

Czytaj więcej

Uroczyste zakończenie roku przedszkolnego

Wczoraj (22 czerwca) w Domu Kultury odbyło się uroczyste zakończenie roku przedszkolnego. Dzieci zaprezentowały wspaniały program artystyczny, a wcześniej zatańczyły poloneza. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście, rodzice i nauczyciele, a także przedstawiciele Urzędu Gminy. Wójt Wiesław Cepielik absolwentom przedszkola życzył wielu sukcesów w szkole i spełnienia marzeń, a wszystkim dzieciom radosnych wakacji. Na zakończenie absolwenci[…]

Czytaj więcej

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ciechanowicach oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 250/2

Wójt Gminy Marciszów ogłaszaIII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ciechanowicach oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 250/2 Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Ciechanowice, gmina Marciszów, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 250/2 o pow. 0,1081 ha. Rodzaj użytków, według zapisóww ewidencji gruntów: Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane.Działka zlokalizowana przy powiatowej drodze asfaltowej; teren[…]

Czytaj więcej

Informacja od Powiatowego Lekarza Weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kamiennej Górze informuje, że w dniu 15 czerwca 2022 r. opublikowane zostało Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2022/917 z dnia 13 czerwca 2022 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególnie środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń. W załączniku do powyższego Rozporządzenia obszar: GMINY MARCISZÓW, GMINY KAMIENNA GÓRA oraz MIASTA[…]

Czytaj więcej

Pilnikovski Pochodak

18 czerwca, w sobotę, przedstawiciele gminy Marciszów brali udział w polsko-czeskiej wędrówce „Pilnikovski Pochodach” w czeskim Pilnikovie. Wydarzenie to miało charakter integracyjny oraz rozwijający dalszą współpracę między gminami. Nasi partnerzy przygotowali pieszą wędrówkę na trasie podzielonej na kilka przystanków, podczas której można było zwiedzić ciekawe miejsca i zabytki miasta, a także odpocząć i wspólnie pobiesiadować.[…]

Czytaj więcej

XLI sesja Rady Gminy Marciszów

OSP.0002.6.2022 Marciszów, 15.06.2022 r.Dot.zwołania XLI sesji Szanowni Mieszkańcy Gminy MarciszówInformuję, że w dniu 24 czerwca / piątek / 2022 roku o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy w Marciszowie odbędą się obrady XLI sesji Rady Gminy Marciszów z następującym porządkiem obrad: 1/ Otwarcie sesji.2/ Powitanie.3/ Stwierdzenie quorum.4/ Przedstawienie porządku obrad.5/ Wnioski w sprawie zmiany[…]

Czytaj więcej

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI Informuję, że posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów w miesiącu czerwcu odbędą się w sali narad w Urzędzie Gminy w Marciszowie w następujących terminach: Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Zdrowia – 20.06.2022 r. godz.10.00, Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. Spotkanie z przedstawicielem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody[…]

Czytaj więcej