Posts by: Aleksandra Łukaszun

Zawiadomienie o wyborach w Wieściszowicach

ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 36 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz § 21 załącznika nr 4 do Uchwały nr V/23/19 Rady Gminy Marciszów z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectw WÓJT GMINY MARCISZÓW ZAWIADAMIA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA WIEŚCISZOWICE, ŻE[…]

Czytaj więcej

Zawiadomienie o wyborach w Domanowie

ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 36 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz § 21 załącznika nr 6 do Uchwały nr V/23/19 Rady Gminy Marciszów z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectw WÓJT GMINY MARCISZÓW ZAWIADAMIA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA DOMANÓW,[…]

Czytaj więcej

Zawiadomienie o wyborach w Nagórniku

ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 36 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz § 21 załącznika nr 7 do Uchwały nr V/23/19 Rady Gminy Marciszów z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectw WÓJT GMINY[…]

Czytaj więcej

Zawiadomienie o wyborach w Ciechanowicach

ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 36 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz § 21 załącznika nr 2 do Uchwały nr V/23/19 Rady Gminy Marciszów z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectw WÓJT GMINY MARCISZÓW ZAWIADAMIA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA CIECHANOWICE,[…]

Czytaj więcej

Zawiadomienie o wyborach w Sędzisławiu

ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 36 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz § 21 załącznika nr 3 do Uchwały nr V/23/19 Rady Gminy Marciszów z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectw WÓJT GMINY MARCISZÓW ZAWIADAMIA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA SĘDZISŁAW,[…]

Czytaj więcej

WÓJT GMINY MARCISZÓW OGŁASZA KONKURS na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Marciszowie

WÓJT GMINY MARCISZÓW OGŁASZA KONKURS na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Marciszowie Organ prowadzący szkołę:Gmina Marciszów, ul. Szkolna 6, 58 – 410 Marciszów. Nazwa i adres placówki, której konkurs dotyczy:Zespół Szkolno – Przedszkolny w Marciszowie, ul. Szkolna 2, 58 – 410 Marciszów.   I Wymagania jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora: II Wskazanie wymaganych dokumentów:[…]

Czytaj więcej

Wójt Gminy Marciszów z absolutorium i wotum zaufania

Podczas dzisiejszej (poniedziałek, 17 czerwca) III Sesji Rady Gminy Marciszów, radni udzielili wójtowi Wiesławowi Cepielikowi wotum zaufania. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, wszyscy byli za. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Marciszów za rok 2023 i zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2023 radni udzielili[…]

Czytaj więcej

Festyn Charytatywny w Marciszowie

W sobotę (15 czerwca) na placu przy Domu Kultury odbył się Festyn Charytatywny połączony z Dniem Dziecka na rzecz OSP Marciszów i dalszą rehabilitację strażaka Kamila, organizowany przez OSP Marciszów, sołtysa, radę sołecką i radnych Marciszowa przy wsparciu Gminy Marciszów. dla uczestników przygotowano mnóstwo atrakcji: koncerty, pokazy, loteria fantowa, licytacje, dmuchańce, strefa gastronomiczna i wiele[…]

Czytaj więcej

Zawiadomienie o wyborach w Pastewniku

ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 36 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz § 21 załącznika nr 8 do Uchwały nr V/23/19 Rady Gminy Marciszów z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectw WÓJT GMINY MARCISZÓW ZAWIADAMIA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA PASTEWNIK,[…]

Czytaj więcej

Zawiadomienie o wyborach w Pustelniku

ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 36 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz § 21 załącznika nr 9 do Uchwały nr V/23/19 Rady Gminy Marciszów z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectw WÓJT GMINY MARCISZÓW ZAWIADAMIA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA PUSTELNIK,[…]

Czytaj więcej

Ostatnie aktualności