Posts by: Aleksandra Łukaszun

Zawiadomienie o wyborach w Świdniku

ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 36 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz § 21 załącznika nr 8 do Uchwały nr V/23/19 Rady Gminy Marciszów z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectw WÓJT GMINY MARCISZÓW ZAWIADAMIA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA ŚWIDNIK,[…]

Czytaj więcej

Kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Szanowni Mieszkańcy Informujemy Państwa, że w II i III kwartale 2024 roku rozpoczną się kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. Obowiązek przeprowadzenia takich kontroli wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399 z poźn. zm.). Kontrola właścicieli nieruchomości prowadzona będzie dwuetapowo: 1[…]

Czytaj więcej

Zamknięta droga

???? Informacja!W związku z organizowanym Festynem Charytatywnym dnia 15 czerwca (sobota), odcinek ulicy Szkolnej na wysokości Domu Kultury w Marciszowie będzie zamknięty (od ul. Spółdzielczej do ul. Głównej) . Szczegóły na załączonej mapie. Za utrudnienia przepraszamy

Czytaj więcej

Festyn Charytatywny w sołectwie Marciszów

Zapraszamy na festyn charytatywny na rzecz OSP Marciszów oraz dalszą rehabilitację mieszkańca naszej gminy. Program imprezy poniżej:

Czytaj więcej

III Sesja Rady Gminy Marciszów

Dot. zwołania III sesji Informuję, że w dniu 17 czerwca / poniedziałek / 2024 roku o godz. 09:00 w sali narad Urzędu Gminyw Marciszowie odbędą się obrady III sesji Rady Gminy Marciszów z następującym porządkiem obrad: 1/ Otwarcie III sesji Rady Gminy Marciszów.2/ Stwierdzenie quorum.3/ Przedstawienie porządku obrad.4/ Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.5/ Przyjęcie[…]

Czytaj więcej

Informacja o posiedzeniach komisji – czerwiec

Informuję, że posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów w miesiącu czerwcu 2024 r. odbędą się w sali narad w Urzędzie Gminy w Marciszowie w następujących terminach: Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów – 13.06.2024 r. godz. 09:00 Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia.2. Wybór wiceprzewodniczących Komisji:a/ Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,b/ Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Zdrowia,c/ Komisji Budżetu,d/ Komisji Infrastruktury Technicznej,e/[…]

Czytaj więcej

Ogłoszenie PPGR – termin złożenia oświadczeń

Przypominamy, że zgodnie z zawartą Umową darowizny w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”[…]

Czytaj więcej

Poszukujemy właściciela psa

EDIT: właściciel psa odnaleziony, piesek wrócił do domu. Dziękujemy za udostępnienia. Pilnie poszukujemy właściciela psa w typie maltańczyka znalezionego wczoraj przy drodze krajowej w Pustelniku. Obecnie piesek jest objęty tymczasową opieką. Prosimy o kontakt  właściciela, lub osób mogących pomóc wskazać właściciela oraz osób chętnych do adopcji zwierzęcia, Urząd Gminy Marciszów tel. 75 741 02 08 lub[…]

Czytaj więcej

Ostatnie aktualności