paź 20 2021
Bez kategorii

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Świdniku, gmina Marciszów, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 385/1

OGŁOSZENIEWójt Gminy Marciszów ogłasza:I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Świdniku, gmina Marciszów, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 385/1 Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Świdnik, gmina Marciszów, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 385/1 o pow. 0,7195 ha. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: ŁIV – łąki trwałe o pow. 0,1499 ha, W-ŁIV o[…]

Czytaj więcej
paź 20 2021
Bez kategorii

Webinarium dla Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jako współorganizator wraz z Parlamentarnym Zespołem ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw zaprasza na ogólnopolskie wydarzenie, jakim jest bezpłatne webinarium poświęcone tematyce związanej z rolnictwem. Webinar pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pana Grzegorza Pudy oraz Poseł  na Sejm RP pani Agnieszki Soin dedykowany dla Dolnego Śląska odbędzie się w[…]

Czytaj więcej
paź 20 2021
Bez kategorii

PINB – komunikaty

https://www.izbakominiarzy.pl/wp-content/uploads/2021/09/Komunikat-Prezesa-Krajowej-Izby-Kominiarzy-2021-MZ-71.pdf https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/komunikat-glownego-inspektora-nadzoru-budowlanego-do-wlascicieli-zarzadcow-i-uzytkownikow

Czytaj więcej
paź 18 2021
Bez kategorii

INFORMACJA – Remont drogi w Ciechanowicach

Pismo przewodnie (PDF) Mapa orientacyjna (PDF) Zamknięty odcinek robót (PDF) Projekt czasowej organizacji ruchu – skrzyżowanie z droga wojewódzką (PDF) Projekt czasowej organizacji ruchu – oznakowanie drogi powiatowej (PDF) Projekt czasowej organizacji ruchu – oznakowanie drogi powiatowej oraz droga gminną (PDF)

Czytaj więcej
paź 11 2021

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH W MARCISZOWIE

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza do skorzystania z indywidualnych i bezpłatnych konsultacji na temat wsparcia ze środków  Funduszy Europejskich. W ramach Mobilnego  Punktu  Informacyjnego  pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze  będzie pełnić dyżur w Urzędzie Gminy Marciszów. Podczas indywidualnych konsultacji w ramach takiego dyżuru każdy[…]

Czytaj więcej
paź 06 2021
Bez kategorii

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Czytaj więcej (link)

Czytaj więcej
paź 04 2021
Bez kategorii

ANKIETA dotycząca inwentaryzacji systemów grzewczych na terenie gminy Marciszów

Realizując obowiązek sporządzenia inwentaryzacji źródeł niskiej emisji, nałożony na gminy przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego na podstawie Uchwały nr XXI/505/20 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, należy wypełnić poniższą ankietę. Kierowana jest ona do właścicieli/współwłaścicieli i najemców nieruchomości mieszkalnych oraz niemieszkalnych. Wypełniony formularz należy złożyć[…]

Czytaj więcej
wrz 27 2021
Bez kategorii

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Marciszów na lata 2021-2030

W związku z zakończeniem prac nad projektem Strategii Rozwoju Gminy Marciszów na lata 2021-2030 serdecznie zapraszamy każdego Mieszkańca naszej Gminy oraz inne podmioty uprawnione do zgłaszania swoich uwag, sugestii i propozycji zmian, do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych przedmiotowego projektu. Swoje uwagi można zgłaszać na przygotowanych Formularzach w dniach od 27 września 2021 r. do[…]

Czytaj więcej