Kolorowa Wędrówka

XLIV Sesja Rady Gminy Marciszów

Marciszów, 23.09.2022 r. OSP.0002.9.2022 Dot. zwołania XLIV sesji Szanowni Mieszkańcy Gminy MarciszówInformuję, że w dniu 30 września / piątek / 2022 roku o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy w Marciszowie odbędą się obrady XLIV sesji Rady Gminy Marciszów z następującym porządkiem obrad: 1/ Otwarcie sesji.2/ Powitanie.3/ Stwierdzenie quorum.4/ Przedstawienie porządku obrad.5/ Wnioski w[…]

Czytaj więcej

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI

Informacja o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów – 27.09.2022 r. Informuję, że posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów w miesiącu wrześniu odbędą się w sali narad w Urzędzie Gminy w Marciszowie w następujących terminach: Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów – 27.09.2022 r. godz.12.00, Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia Przyjęcie protokołu z[…]

Czytaj więcej

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Marciszów

Marciszów, 19.09.2022 r. OSP.0012.7.2022 Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji informuje, że w dniu 20 września 2022 r. o godz. 13.00 w sali narad w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Marciszów z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia. Rozpatrzenie skarg na bezczynność Wójta Gminy Marciszów. Rozpatrzenie skargi[…]

Czytaj więcej

INFORMACJA KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MARCISZOWIE o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku węglowego.

Na podstawie art. 3 ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692), w związku z art. 36 §1 i §2, art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735[…]

Czytaj więcej

Rozmowy z przedstawicielami Kamiennogórskiej SSEMP

W piątek, 16 września br. w urzędzie gminy w Marciszowie odbyło się spotkanie wiceprezes SSEMP Dagmary Gęborys z wójtem Wiesławem Cepielikiem. Celem wizyty było omówienie dotychczasowej współpracy z Kamiennogórską SSEMP oraz perspektywy kontynuacji i rozwoju wzajemnych relacji. – Panie Wójcie, dziękujemy za dobrą rozmowę! Głos lokalnych społeczności, reprezentowanych przez władze samorządowe jest dla nad bardzo istotny – napisała w mediach społecznościowych wiceprezes Dagmara Gęborys.

Czytaj więcej

VI Bieg Pustelnika

W dniu wczorajszym (niedziela, 18 września) ruszył VI Bieg Pustelnika. Niesprzyjające warunki atmosferyczne nie zniechęciły uczestników biegu. Po raz kolejny zawodnicy rywalizują na leśnej trasie prowadzącej na szczyt Krąglaka, z którego rozciągają się widoki m.in. na Śnieżkę, Rudawy Janowickie i oczywiście gminę Marciszów. Wydarzenie odbywa się w ramach „rozbieganej gminy Marciszów”. Inicjatorem biegu jest sołtys[…]

Czytaj więcej

Ogłoszenie o Zebraniu Wiejskim w sprawie podziału Funduszu Sołeckiego

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 5 ust. 1-4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o Funduszu Sołeckim (Dz.U. 2014 poz. 301) oraz Uchwały nr XLVI/238/14 Rady Gminy Marciszów z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego. Sołtys i Rada Sołecka Marciszowa zaprasza mieszkańców Marciszowa na Zebranie Wiejskie w sprawie[…]

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE Wójta Gminy w sprawie konsultacji społecznych

OGŁOSZENIEWójta Gminy Marciszówz dnia 15 września 2022 roku. W sprawie: konsultacji społecznych projektu ”Rocznego Programu współpracy Gminy Marciszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) na rok 2023.” Na podstawie[…]

Czytaj więcej

Dożynki wojewódzkie w Udaninie

W dniu dzisiejszym (11.09.2022r.) w Gminie Udanin odbywają się dożynki województwa dolnośląkiego, w których biorą udział między innymi samorządowcy Dolnego Śląska, a wśród nich wójt Gminy Marciszów Wiesław Cepielik ze swoim zastępcą Pawłem Truszczyńskim. Impreza rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele w Udanienie, po zakończeniu której jej uczestnicy przeszli korowodem dożynkowym na boisko sportowe. Pomimo[…]

Czytaj więcej