Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Zapytanie ofertowe „Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym kościoła p. w. Niepokalanego Serca NMP w Marciszowie” 

Zapytanie ofertowe „Prace konserwatorskie w prezbiterium kościoła p. w. św. Augustyna w Ciechanowicach”

Zapytanie ofertowe „Opracowanie dokumentacji konserwatorsko-budowlanej remontu dachu i elewacji kaplicy cmentarnej                            w Wieściszowicach”