Informacja o sesji Rady Gminy Marciszów
wrz 21 2021
Bez kategorii

Marciszów, 20.09.2021 r.

OSP.0002.8.2021
Dot. zwołania XXXII sesji

Szanowni Mieszkańcy Gminy Marciszów

Informuję, że w dniu 28 września / wtorek / 2021 roku o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy w Marciszowie odbędą się obrady XXXII sesji Rady Gminy Marciszów z następującym porządkiem obrad:

1/ Otwarcie sesji.
2/ Powitanie.
3/ Stwierdzenie quorum.
4/ Przedstawienie porządku obrad.
5/ Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
6/ Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
7/ Informacja Wójta Gminy z prac między sesjami.
8/ Analiza realizacji budżetu za I półrocze 2021 r.
9/ Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ wprowadzenia zmiany do Uchwały Rady Gminy Marciszów Nr II/5/2018 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Marciszów, ustalenia liczby członków oraz składów osobowych,
b/ wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości,
c/ zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2021,

10/ Sprawy różne.
11/ Zamknięcie obrad sesji.

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych do udziału w obradach.
Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną i w trosce o Państwa bezpieczeństwo proszę o zgłaszanie się wszystkich osób chętnych do uczestnictwa w obradach sesji Rady Gminy Marciszów.
Zgłoszeń proszę dokonywać telefonicznie pod nr tel. 75 74 10 208 wew.45 lub na adres mailowy: biuro.rady@marciszow.pl

Mirosław Wolak
Przewodniczący Rady Gminy Marciszów