Finał Strażackiego Konkursu Plastycznego

W sali Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze rozstrzygnięto dzisiaj (czwartek, 17 marca) powiatowy etap Strażackiego Konkursu Plastycznego organizowanego przez Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Celem konkursu było m.in. zainteresowanie dzieci i młodzieży ochroną przeciwpożarową, działalnością straży pożarnych, tradycją i życiem strażackich środowisk oraz propagowaniem pozytywnych postaw społecznych. Prace konkursowe mogły być wykonane dowolną techniką i miały przedstawiać wyobrażenia autorów dotyczące udziału straży pożarnych w działalności kulturalnej, historycznej, wychowawczej czy też prewencyjnej. W konkursie brali udział również uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Marciszowie i zajęli czołowe miejsca: w kategorii klas 1-4 szkół podstawowych Oliwier Wójcik zajął II miejsce, Julia Janiszewska III miejsce; a w grupie uczniów klas 5-8 szkół podstawowych Milena Wójcik zajęła III miejsce. Serdecznie gratulujemy!!! Trzeba wspomnieć, iż naszą grupę dzielnych młodych strażaków prowadziła pani Anna Zdunek. Wójt Wiesław Cepielik wręczał naszym finalistom nagrody.

Strażacki Konkurs Pożarniczy
Strażacki Konkurs Pożarniczy
Strażacki Konkurs Pożarniczy
Strażacki Konkurs Pożarniczy
Strażacki Konkurs Pożarniczy
Strażacki Konkurs Pożarniczy
Strażacki Konkurs Pożarniczy
Strażacki Konkurs Pożarniczy
Strażacki Konkurs Pożarniczy
Strażacki Konkurs Pożarniczy
Strażacki Konkurs Pożarniczy
Strażacki Konkurs Pożarniczy
Strażacki Konkurs Pożarniczy
Strażacki Konkurs Pożarniczy