Pan Marcin Widziewicz nowym sołtysem sołectwa Świdnik

Podczas wczorajszego (czwartek 20.06.2024 r.) zebrania sołeckiego w Świdniku, zwołanego w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej uczestniczyło 44 uprawnionych wyborców, mieszkańców Świdnika.

W tajnym głosowaniu na 44 ważnych głosów 24 oddano na kandydaturę Marcina Widziewicza, natomiast 20 głosów na dotychczasowego sołtysa Stanisława Napierałę.

Podczas zebrania dokonano także wyborów nowej rady sołeckiej w następującym składzie:

1. Andrzej Łagoda.
2. Małgorzata Palmowska.
3. Wojciech Stelmach.
4. Joanna Sokół.
5. Ksenia Kowalska.
6. Roksana Stelmach.
7. Dariusz Gilarowski.
8. Elżbieta Kania.

Nowo wybranym gratulacje złożyli wójt gminy Wiesław Cepielik, zastępca wójta Paweł Truszczyński, sekretarz gminy Marta Kwiecień oraz radny Piotr Palmowski z mieszkańcami.

Podziękowania za dotychczasową współpracę i pracę na rzecz sołectwa skierowano do dotychczasowego sołtysa Stanisława Napierały.

Ostatnie aktualności