Pan Wojciech Cepielik ponownie sołtysem sołectwa Pustelnik

Podczas dzisiejszego (piątek 21.06.2024 r.) zebrania sołeckiego w Pustelniku zwołanego w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej mieszkańcy w tajnym głosowaniu zdecydowali o wyborze na kolejną kadencję Wojciecha Cepielika, dotychczasowego sołtysa

Podczas zebrania dokonano także wyborów nowej rady sołeckiej w następującym składzie:

  1. Beata Zięba.
  2. Grażyna Kotyna.
  3. Krzysztof Krala.
  4. Natalia Kaczmarczyk.
  5. Ewa Krala.
  6. Natalia Wernicka.
  7. Gabriela Krala.

Sołtysowi i wybranej radzie sołeckiej gratulacje złożyli wójt gminy Wiesław Cepielik, zastępca wójta Paweł Truszczyński, sekretarz gminy Marta Kwiecień oraz radna Ewa Krala z mieszkańcami.

Ostatnie aktualności