Wójt Gminy Marciszów z absolutorium i wotum zaufania

Podczas dzisiejszej (poniedziałek, 17 czerwca) III Sesji Rady Gminy Marciszów, radni udzielili wójtowi Wiesławowi Cepielikowi wotum zaufania. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, wszyscy byli za.

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Marciszów za rok 2023 i zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2023 radni udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Marciszów. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, wszyscy byli za.

Zdjęcia: Artur Kubieniec

Ostatnie aktualności