Pani Elżbieta Figura nowym sołtysem sołectwa Marciszów.

Rekordowa frekwencja, bo aż 162 mieszkańców uczestniczyło we wczorajszym (wtorek, 2 lipca) zebraniu sołeckim w Marciszowie zwołanym w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej.

Mieszkańcy Marciszowa w tajnym głosowaniu wybrali sołtysa, którym została Elżbieta Figura.

Podczas zebrania dokonano także wyborów nowej rady sołeckiej w następującym składzie:

1. Jerzy Skiba.
2. Małgorzata Zięba-Sokół.
3. Natalia Wojciechowska.
4. Marta Figura.
5. Łukasz Trząsalski.
6. Magda Kowalczyk.
7. Karolina Podlasek.
8. Dariusz Nowadzki.

Mieszkańcy sołectwa gromkimi brawami przywitali nową panią sołtys i radę sołecką.

Wielkie brawa i podziękowania za pracę i zaangażowanie na rzecz sołectwa i mieszkańców skierowano dla ustępującego sołtysa Adama Chronowskiego, który pełnił tę funkcję przez ostatnich 5 kadencji.

Ostatnie aktualności