Pan Jan Koszyk ponownie sołtysem sołectwa Wieściszowice

Podczas poniedziałkowego (01 lipca) zebrania sołeckiego w Wieściszowicach zwołanego w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej mieszkańcy w tajnym głosowaniu wybrali sołtysa, którym ponownie został Jan Koszyk

Podczas zebrania dokonano także wyborów rady sołeckiej w następującym składzie:
1. Jan Adamczyk
2. Zofia Kapuścińska
3. Sebastian Gołojuch
4. Ewa Łoza
5. Elwira Kwiatkowska
6. Patrycja Markowska
7. Agnieszka Koszyk
8. Karolina Wicher

Sołtysowi i wybranej radzie sołeckiej gratulacje złożyli wójt Wiesław Cepielik, zastępca wójta Paweł Truszczyński, sekretarz gminy Marta Kwiecień, radna Barbara Wójcik oraz mieszkańcy sołectwa.

Ostatnie aktualności