Pani Dorota Baszczuk sołtysem sołectwa Ciechanowice

Podczas wczorajszego (środa, 26 czerwca) zebrania sołeckiego w Ciechanowicach zwołanego w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej mieszkańcy w tajnym głosowaniu wybrali sołtysa, którym jest teraz Pani Dorota Baszczuk.

Podczas zebrania dokonano także wyborów nowej rady sołeckiej w następującym składzie:
1. Monika Baszczuk
2. Beata Hornatkiewicz
3. Katarzyna Sekuła
4. Emilia Jędrzejowska
5. Krzysztof Jędrzejowski
6. Krystian Sekuła
7. Agnieszka Lach
8. Alicja Jurkowska

Nowemu sołtysowi i wybranej radzie sołeckiej gratulacje złożyli wójt Wiesław Cepielik, zastępca wójta Paweł Truszczyński, sekretarz gminy Marta Kwiecień, radni Krzysztof Jędrzejowski i Julian Polański oraz mieszkańcy sołectwa.

Na koniec zebrania wójt podziękował Mirosławowi Wolakowi dotychczas pełniącemu funkcję sołtysa za pracę i zaangażowanie na rzecz sołectwa i mieszkańców.

Ostatnie aktualności