Trwa modernizacja wiaduktu drogowego w Ciechanowicach

Trwają prace związane z modernizacją wiaduktu drogowego n/PKP w ciągu drogi 2768D w Ciechanowicach (gm. Marciszów). Prezentujemy obecny stan prac budowlanych.

Przypominamy, że zakres robót budowlanych obejmuje: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, usuwanie wierzchniej warstwy gleby, roboty budowlane w zakresie renowacji mostów, wznoszenie barier drogowych oraz roboty w zakresie nawierzchni. Wiadukt zlokalizowany jest w obrębie historycznego układu ruralistycznego wsi Ciechanowice, wpisanego do gminnej ewidencji zabytków. Nadzór nad pracami pełni archeolog.

Zdjęcia: Artur Kubieniec

Add your Comment

Ostatnie aktualności