Pani Paulina Wierszak ponownie sołtysem sołectwa Nagórnik

Podczas czwartkowego (27 czerwca) zebrania sołeckiego w Nagórniku zwołanego w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej mieszkańcy w tajnym głosowaniu zdecydowali o wyborze na kolejną kadencję Pauliny Wierszak.

Podczas zebrania dokonano także wyborów nowej rady sołeckiej w następującym składzie:
1. Anna Rup
2. Alicja Wiącek
3. Bogusława Czos

Pani sołtys i wybranej radzie sołeckiej gratulacje złożyli wójt Wiesław Cepielik, zastępca wójta Paweł Truszczyński, sekretarz gminy Marta Kwiecień, radna Ewa Krala oraz mieszkańcy sołectwa.

Ostatnie aktualności