Archive for marzec, 2022

REJESTRACJA OBYWATELI UKRAINY

Urząd Gminy Marciszów zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy o zgłaszanie w tutejszym urzędzie rejestracji osób z Ukrainy, które nie zostały zarejestrowane w punktach recepcyjnych na granicy państwa po 24 lutego 2022 roku. Druki do pobrania w tut. urzędzie oraz poniżej. Informacja dla osób przemieszczających się z Ukrainy ze zwierzętami

Czytaj więcej

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

Wójt Gminy Marciszów Wiesław Cepielik oraz cały męski personel życzą z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom zdrowia, pogody ducha, spełnienia pragnień, samych cudownych chwil, miłości, zrozumieniai wielkiego grona przyjaciół. Samych serdeczności drogie Panie…

Czytaj więcej

Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy

Wójt Gminy Marciszów informuje, że od dnia dzisiejszego (08.03.2022r.) możemy wpłacać datki na wsparcie finansowe obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy Marciszów w wyniku wybuchu konfliktu zbrojnego z Federacją Rosji. Przelewów i wpłat możemy dokonywać na wyodrębnione konto bankowe Gminy Marciszów, na rachunek nr 59 8647 0007 0420 8673 2000 0031 z dopiskiem „Pomoc dla[…]

Czytaj więcej

Karnawał z Czechami

W sobotę 5-go marca, po czeskiej stronie, odbył się karnawał zaprzyjaźnionych gmin partnerskich Vítězná i Marciszów. W imprezie gminę z naszej strony reprezentował zastępca wójta Paweł Truszczyński, wspólnie z pracownikami urzędu, sołtysami i mieszkańcami. Gości z Polski uroczyście przywitali mieszkańcy i wójt Gminy Vítězná Peter Hruby. W ramach wydarzenia odbył się karnawałowy pochód przez miejscowość.[…]

Czytaj więcej

Dzień Kobiet w Marciszowie i Wieściszowicach

Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet, w świetlicach wiejskich w Marciszowie i Wieściszowicach odbyły się uroczystości dla Pań zorganizowane przez Rady Sołeckie. Do świetlic gościnnie zawitał zastępca wójta Paweł Truszczyński, który z wyrazami wdzięczności złożył wszystkim Paniom najserdeczniejsze życzenia od siebie i wójta Wiesława Cepielika. Odczytano również wiersz, napisany przez wójta specjalnie na tę okazję, który[…]

Czytaj więcej

Wsparcie dla Ukrainy

Wójt Gminy Marciszów informuje, że w urzędzie gminy działa punkt zgłoszeń uchodźców przybyłych na teren Gminy Marciszów. Prosimy o zgłaszanie do ewidencji osób, które nie zostały zarejestrowane w punktach recepcyjnych na granicy państwa. Poniżej zamieszczone oświadczenie do pobrania, które obywatele ukraińscy powinni wypełniać. Formularz dostępny jest w języku polskim i ukraińskim. Urząd Gminy w Marciszowie[…]

Czytaj więcej

Planowane wyłączenia energii elektrycznej

Informujemy o planowanych włączeniach energii elektrycznej w następujących miejscowościach Gminy Marciszów: Marciszów 08.03.2022 ul. Spółdzielcza, Zakole Stroma, Leśna 9:00-12:00 Świdnik 08.03.2022 od nr 31 do nr 36 i od nr 38 do nr 53 11:00-14:00 Pustelnik 09.03.2022 od nr 18 do nr 27 8:00-14:00 Pastewnik 10.03.2022 9:00-11:00

Czytaj więcej