Posts by: Aleksandra Łukaszun
lip 17 2023
Bez kategorii

Gmina Marciszów otrzymała dotację na prace konserwatorskie przy zabytkach.

W związku z ogłoszeniem wyników naboru z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków informujemy, że Gmina Marciszów otrzymała dotację na prace konserwatorskie przy zabytkach dla następujących projektów: Modernizacja ogrodzenia zabytkowego cmentarza w Marciszowie: kwota w wysokości 386 000,00 zł. Modernizacja ogrodzenia zabytkowego cmentarza w Sędzisławiu: kwota w wysokości 365 600,00 zł. W ramach wyżej wymienionego Programu udało[…]

Czytaj więcej

Nowy Dokument tożsamości – mDowód

Dnia 14 lipca 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel, która wprowadziła nowy dokument tożsamości – mDowód.Dokument ten pozwoli potwierdzić tożsamość i obywatelstwo polskie użytkownikaaplikacji mObywatel: Obywatele będą mogli z mDowodem załatwiać sprawy i potwierdzać swoją tożsamość w urzędach. Od 1 września 2023 r. również instytucje finansowe[…]

Czytaj więcej

Pomiary pola elektromagnetycznego w Pastewniku

W dniu 18.07.2023 r. wykonywane będą pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku w związku z pracą radaru meteorologicznego IMGW-PIB w Pastewniku. Pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku są przeprowadzane w związku z wymogami prawa polskiego (art. 122a Prawa Ochrony Środowiska) oraz wymogami kontraktowymi IMGW-PIB. Będą przeprowadzane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r.[…]

Czytaj więcej

Trwa przebudowa drogi w Marciszowie

Trwa przebudowa kolejnej drogi w Marciszowie. Prace prowadzone są w okolicy budynków 20-22. W ramach zadania przebudowany zostaje odcinek około 100 m.b., gdzie na szerokości 3,5 m powstanie nawierzchnia z kostki betonowej. Prezentujemy obecny stan prac budowlanych. Osobiście cieszę się bardzo, że sukcesywnie modernizujemy i polepszamy stan naszej gminnej infrastruktury drogowej, a mieszkańcy kolejnych obszarów[…]

Czytaj więcej

Bezpłatne porady prawne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marciszowie zaprasza na BEZPŁATNE PORADY PRAWNE realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Marciszów na lata 2023-2025.

Czytaj więcej

Den obce w Viteznej

W sobotę 1 lipca, na zaproszenie włodarzy, wójt wraz z mieszkańcami gminy uczestniczyli w obchodzonym co roku święcie pod nazwą „Den obce” w partnerskiej miejscowości Vítězná. Organizatorzy przygotowali dzień pełen atrakcji, takich jak wyścigi traktorów, zawody strażackie czy też lot śmigłowcem. Młodsi uczestnicy mogli skorzystać z rozbudowanej strefy zabawy oraz wesołego miasteczka. Nie obyło się[…]

Czytaj więcej
cze 29 2023
Bez kategorii

Awans Zawodowy Nauczyciela

W dniu 29 czerwca w Urzędzie Gminy w Marciszowie odbyło się uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego otrzymały Panie Aldona Kołodziej i Edyta Sobolewska – nauczycielki wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Marciszowie. Akty nadania stopnia awansu wręczył wójt Wiesław Cepielik, któremu towarzyszyły dyrektor Zespołu[…]

Czytaj więcej

Dwie promesy dla Gminy Marciszów

W dniu wczorajszym (środa, 28 czerwca) W Teatrze Starym w Bolesławcu odbyło się spotkanie z samorządowcami subregionu jeleniogórskiego, podczas którego Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski wręczył promesy na realizację projektów w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej, programu Odnowa Wsi Dolnośląskiej oraz zadania z zakresu Ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych. Gmina Marciszów otrzymała dwie[…]

Czytaj więcej

ZBIÓRKA ODPADÓW PROBLEMOWYCH W FORMIE TZW. „WYSTAWKI”

GMINA MARCISZÓW INFORMUJE W dniach wymienionych poniżej w harmonogramie w poszczególnych miejscowościach zbierane będą: Odpady należy wystawić w dniu odbioru do godziny 6:00  przy pojemnikach na odpady zmieszanez uwzględnieniem dostępu umożliwiającego ich sprawny załadunek. OPONY NALEŻY WYSTAWIĆ PRZY POSESJACH, OBOK KOSZY NA ODPADY ZMIESZANE. ODPADY WYSTAWIONE PRZY TZW. GNIAZDACH NIE BĘDĄ ODBIERANE! Informujemy ponadto, że[…]

Czytaj więcej

Informacja w sprawie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa

Szanowni Państwo, dnia 1 lipca 2023 r. wchodzi w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa. Świadczenie wypłacane będzie przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sołtysomi byłym sołtysom, którzy: Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji. Do okresu pełnienia funkcji sołtysa wlicza się również okres pełnienia[…]

Czytaj więcej